Grupė “Vivo”


Sukurta (perkurta) lininė kolekcija grupei „Vivo“ (Utena), 2009 metai.

Created (recreated) linen collection for the band „Vivo“ (Utena)