Stilizuota drabužių kolekcija “Pasivaikščiojimas dviese”


Drabužių kolekcija „Pasivaikščiojimas dviese“ – tai žmonių nuomonių, elgsenos, mąstymo skirtumai. Kiekvienas kolekcijos drabužis – savitas savo simboline reikšme, subtilus ir turtingas spalvų, ornamentų gama. Kartu jie – pasivaikščiojimas po liaudies meno simbolių pasaulį, analizuojant ornamentų kaip ženklų prasmę. Šioje kolekcijoje išskirtinę vietą užima ir keramikiniai papuošalai, suteikiantys drabužiams individualumo bei puošnumo, o žmogui, vilkinčiam juos, – saugumo jausmą.
2006 metais ši kolekcija „Dizaino dienose“ pelnė II vietą;
2007metais respublikiniame konkurse „Mano idėja Europai“ ji įvertinta III vieta;
2007 metais industrijų forume konkurse „Bobų vasara“, kurio komisijos pirmininkas buvo A. Pogrebnojus, pelnė dvi nominacijas: ,,Kūrėjo iššūkis“ ir „Grand Prix“;
2008 metais kolekcija buvo parodyta tarptautinėje parodoje „Baltijos tekstilė ir oda“.

A clothes collection „A Twosome Walk“ – differences between people’s opinions, behaviours, thinking. Each item of the collection is unique by its symbolic meaning, subtle and has a rich gamma of colours and ornaments. Together they are a walk in the world of the folk art symbols by analysing the meanings of ornaments as signs. An exclusive place in this collection is taken by ceramic jewellery which makes clothes individual and smart and provides the person who wears them with the feeling of security.
In 2006 this collection won the II place at „Dizaino dienos“ (The Days of Design);
In 2007 at the republican contest „Mano idėja Europai“ (My Idea for Europe) it was assessed for the III place;
In 2007 at the forum-contest of industries „Bobų vasara“ (The Indian Summer), whose chairperson of the commission was A. Pogrebnojus, the collection won two nominations: ,,Kūrėjo iššūkis“ (The Artist’s Challenge) and „Grand Prix“;
In 2008 the collection was exhibited in the international exhibition „Baltijos tekstilė ir oda“ (Baltic Textile and Leather).